Ro´s Have i Roskilde

Udvidelse af centrum

PROJEKT: At udvikle et moderne handelsområde mellem Elisagårdsvej, Byageren og Københavnsvej med service, kontor, udvalgsvarebutikker og butikker med pladskrævende varer samt boliger. Det var vigtigt, at området adskilte sig fra bymidten med andre kvaliteter, særpræg og butikstyper. Samtidigt skulle udviklingen sikre et velfungerende bymæssigt samspil fra den historiske bymidte, via Røde Port og Ro´s Torv, til omtalte område omkring Industrivej til motorvejsudfletningen.   
MÅL: At skabe en attraktiv bymæssig sammenhæng mellem den historiske bymidte og handelen på den indre del af Københavnsvej, således at bymidten og den indre del af Københavnsvej ses under ét, men til sammen gav Roskilde ét stærkt indkøbsområde. 
RESULTAT: Der blev skabt et nyt, attraktivt boligområde kaldet Ro´s Have med 36 ejerboliger. Nye storsalgsbutikker, som f.eks. Computer City, Maxi Zoo og Skousen samt en nyrenovering og udvidelse af den eksisterende Jysk butik på Københavnsvej og et nyt, flot domicil til Nykredit.
HISTORIK: Københavnsvej er den gamle indfaldsvej til Roskilde fra København. Området var et blandet og uharmonisk område. Præget af områdets historie med fritliggende boliger langs landevejen og erhvervsvirksomheder indrettet i tidligere landejendomme eller fabriksbygninger.
OVERTAGELSE: Grunde og ejendomme i området blev løbende købt op fra 2004.
ADRESSE: Elisagårdsvej, Københavnsvej og Byageren, 4000 Roskilde
LuftfotoFront langt frajyskComputercityComputercity.skråtParkeringboliger
Kontakt

Gunnar C. Kristensen
Real Estate Development A/S
+45 40 57 36 61
gk@realestatedevelopment.dk