Nikkelvej 6, 8940 Randers SV

424 m2 lager/produktion og 287 m2 kontor.

- Fleksibel og velbeliggende domicilejendom til kontor og lager/produktion.

Lejemålet består af et pænt og fleksibelt kontorafsnit på 287 m2, som idag er indrettet med en kombination af chefkontor, fælles kontorer og møderum. Hertil kommer køkken, toiletter og arkivrum. Kontorafsnittet er fleksibelt opbygget og kan derfor nemt indrettes med enten færre eller flere kontorer/møderum. Repræsentativ indgang til både ejendommens kontorafsnit og til lager/produktions afdelingen.

Ejendommen er opført i røde mursten med rødt tegltag og fremstår i god og velvedligeholdt stand. Ejendommens udearealer er med flisebelægninger og stedsegrøn beplantning samt pæn udebelysning. Det hele fremstår repræsen- tativt og imødekommende.

Der tilhører et stort asfalteret og indhegnet udeareal til ejendommen på 1.050 m2., samt asfalteret parkeringsplads til ca. 36 biler.

Beliggenheden i det sydlige industri området i Randers meget tæt på tilkørslen til den Nordjyske Motorvej.

For yderligere information kontakt Gunnar C. Kristensen på tlf. 40 57 36 61 eller pr. mail gk@realestatedevelopment.dk

Lejevilkår:
Lokalestørrelse: 711 m2
Årlig husleje: 275.000 kr. (ca. 450 kr./m2 for kontor. ca.350 kr./m2 for lager)
Månedlig husleje: 22.917 kr.
Betaling: Månedsvis forud
Drift pr. mdr.: 3.000 kr.
Varme pr. mdr.: Efter forbrug
Regulering: Årlig pristal, dog min. 2,0%
Depositum: 3 mdr. husleje kontant
Moms: Ydelser tillægges moms
Opsigelse: 6 mdrs. varsel
Overtagelse: Efter aftale.

Se lokationen på Google Maps


&source=embed" target="_blank">Vis på Google Maps