Ejendomme

MARKEDSINDSIGT - AKTIV VÆRDISKABELSE - NYTÆNKNING

Real Estate Development foretager investeringer i ejendomme, hvor der er behov for forandringer. I arbejdet med ejendommene går vi ned i detaljerne og udfordrer gerne de traditionelle metoder. Vi arbejder processorienteret og tilstræber en høj kvalitet i løsningerne. Når vi har gennemført vores forandringsplan for en ejendom, bringes den typisk til salg igen. Det gælder, hvad enten det drejer sig om fornyelse, byggeri eller optimering af eksisterende lejemål.

Vi har erfaring med alle typer af ejendomsinvesteringer og har historisk opereret i hele Danmark. Principielt interesserer vi os for alle typer ejendomme, hvor der er behov for forandringer. Vi har tidligere involveret os i både små og større sager lige fra mindre detailhandelsejendomme til større kontordomiciler. Vi har også været involveret i udviklingen af nye bydele med hovedvægten på boliger. Vi besidder hovedparten af de nødvendige kreative og tekniske kompetencer in-house.

Vi ønsker i Real Estate Development at medvirke til at skabe inspirerende miljøer med fokus på brugernes behov. Derfor sker idé-udviklingen ofte i tæt samarbejde med både private og offentlige interessenter, men også med fremtidige lejere eller købere. Dette baseret på et ønske om at realisere velfungerende planer, som skaber værdi for ejer, lejer, investor og offentlighed.